Latest Posts Under: Reading Skill

چه چیزی برای خوب و راحت یادگرفتن یک زبان بسیار مهم است؟ وقتی می خواهیم زبانی را یاد بگیریم باید در نظر داشته باشیم که شما باید تغییراتی را در زندگی خود اعمال کنید. مثلا مجبور خواهید شد با خود بلند بلند حرف بزنید، نه تنها کارهایی را که می خواهید انجام دهید، بلکه کارهایی… Read Article →

اینجا محلی است برای به نتیجه رسیدن افرادی که همه راه ها را در آموزش زبان انگلیسی آزموده اند. شاید این داستان را شنیده باشید که جوانی به سقراط مراجعه می نماید و تقاضا می کند تا سقراط به او فلسفه یاد دهد. سقراط سر جوان را در حوض آب فرو می کند و نگه… Read Article →

Scroll To Top